6 เทรนด์อสังหาริมทรัพย์ปี 63

6 เทรนด์อสังหาริมทรัพย์ปี 63

คงต้องยอมรับว่าเปิดปี 2563 มาไม่นาน ประเทศไทยมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหลายสิ่งหลายอย่างมากระทบมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านั้นย่อมจะส่งผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย ทำให้บางคนถึงกับบอกว่าปี 63 นั้นเป็นจุดร่วงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เลยทีเดียว

 

แล้วจริงหรือไม่จริงอย่างไร ?

คงต้องยอมรับว่าปี 2563 นี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ก้าวหน้าในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวจากปัจจัยหลายๆอย่าง ทำให้เกิดเป็นเทรนด์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในวงการอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ก็ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนเทรนด์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย

 

ลองไปหาคำตอบว่าเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ 2563 นั้นจะมีอะไรที่ถูกนำมากระตุ้นความสนใจของคุณได้บ้าง

1.เทคโนโลยีเพื่อที่อยู่อาศัย

หมดเวลาสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อได้แค่บ้าน การซื้ออสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันต้องได้ทั้งไลฟ์สไตล์ ความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุด ทำให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับการอยู่อาศัยมากขึ้น หรือที่เรียกกันว่า Smart Home ซึ่งช่วยสนับสนุนความพึงพอใจในการอยู่อาศัยด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบาย อย่างเช่นการสั่งการเปิด-ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วยังสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแค่ในบ้านทาวน์โฮม แต่โครงการบ้านทาวน์โฮมยังต้องมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ามาในไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยรอบด้าน โดยเฉพาะอินเตอร์เนต ที่ต้องมีไว้บริการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ของตนเองสู่สังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

 

2.ทำเลตามแนวรถไฟฟ้าถูกจับจอง

แม้ว่าหลายคนจะมองว่าคอนโดจะกลับมามีบทบาทในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากแนวส่วนขยายของรถไฟฟ้าที่ดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ต้องการจะซื้ออสังหาริมทรัพย์มองหาคอนโดตามแนวรถไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเดินทาง แต่หากมองอย่างแท้จริง จะพบว่า สิ่งที่ผู้อยู่อาศัยต้องการคือ บ้านที่สามารถพาพวกเขาไปสู่การคมนาคมที่สะดวกสบายและรวดเร็วซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงคอนโด เพราะหากมีโครงการบ้านทาวน์โฮมนั้นอยู่แนวรถไฟฟ้า ก็เป็นที่ต้องการเช่นเดียวกัน

 

3.อสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน

อย่างที่บอกว่าอสังหาริมทรัพย์ะไม่ใช่เพียงที่พักผ่อนนอนหลับอีกต่อไป แต่ยังหมายถึงพื้นที่แห่งการสร้างความพึงพอใจ สามารถแสดงออกถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวได้อย่างชัดเจน ทำให้ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานหรือมิกซ์ยูสมีจำนวนเพิ่มขึ้นและเป็นเทรนด์ที่มาแรง คือที่อยู่อาศัยนั้นจะมีคอมมูนิตี้มอลล์เข้ามาผสมผสาน อย่างเช่นโครงการบ้านทาวน์โฮมที่มี Club House ภายในโครงการ หรือหากจะมองอีกมุมนึงคือผู้บริโภคต้องการที่อยู่อาศัยที่อยู่พวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่ง Facility และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง อาจจะรวมถึงทาวน์โฮม หรือบ้านที่อยู่ใกล้คอมมูนี้ตี้มอลล์ด้วยที่สามารถเข้าถึงแหล่ง Shopping ซื้อขายสินค้าได้ง่าย

 

New call-to-action

 

4.การร่วมมือกันระหว่างแบรนด์

เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับพื้นที่อยู่อาศัย เทรนด์อสังหาริมทรัพย์ปี 63 จึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์กับแบรนด์ อาทิแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ กับแบรนด์สุขภัณฑ์ ที่จะเพิ่มมูลค่าสุขภัณฑ์ภายในบ้านแต่ละหลัง ทำให้ผู้ใช้เกิดความภูมิใจที่ได้อยู่อาศัยในบ้านที่ใช้สุขภัณฑ์แบรนด์ชื่อดัง หรือแบรนด์อสังหาริมทรัพย์กับแบรนด์รถพลังงานไฟฟ้าให้ผู้คนในโครงการบ้านได้ทดลองใช้ระบบ Smart Home เป็นต้น

 

5.รักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 มีการนำนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ภายในบ้าน อย่างเช่นระบบระบายความร้อนภายในบ้าน ที่ทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศลงได้ หรือการใช้สีธรรมชาติ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านเพิ่มมากขึ้น หรือระบบ Smart Home ที่จะช่วยให้คุณลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นภายในบ้าน

 

6.Leasehold

ปี 2563 โครงการ Leasehold จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และจะทำให้ต่างชาติเข้ามาซื้อโครงการและลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งโครงการ Leasehold ในประเทศไทยนั้นให้สิทธิ์ในการเช่าที่ยาวถึง 30 ปี ก่อนที่จะต้องคืนสิทธิ์หรือต่อสัญญา

 

แม้ว่าจะมีปรับเปลี่ยนเทรนด์อยู่เรื่อยๆ แต่จะเห็นได้ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้เลือนหายหรือลดความสำคัญลงสักเท่าไรนัก เพราะอย่างไรที่อยู่อาศัยก็ยังเป็นความต้องการพื้นฐานของผู้คน เพียงแต่ถูกปรับเปลี่ยนให้หลากหลาย และมีเอกลักษณ์ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเอง

    Recent Posts